Loading...
spraakwater

Digitale aanmelding

Wat neemt u mee? Neem tijdens de eerste afspraak een geldig legitimatie bewijs en uw zorgverzekeringspas mee. Komt u op verwijzing van de huisarts of specialist neemt u de verwijsbrief dan ook mee. Wat doet de logopedist? Tijdens uw eerste bezoek bespreekt de logopedist de klacht waarmee u komt en worden relevante gegevens hieromtrent in kaart gebracht in de vorm van een anamnesegesprek. In dit gesprek proberen we uw hulpvraag en de verwachtingen omtrent de therapie zo duidelijk mogelijk te krijgen. Hierna is er eventueel nader onderzoek nodig. Aan de hand van de verkregen gegevens wordt een behandelplan opgesteld. Het behandelplan wordt met u besproken evenals de frequentie en verwachte duur van de behandeling.