Loading...
spraakwater

Directe Toeganlijkheid

Spraakwater is vanaf augustus 2011 direct toegankelijk!

Wat is DTL?

DTL houdt in dat een logopedist zonder tussenkomst van een arts kan worden geconsulteerd. U kunt dan ook zonder verwijsbrief van uw (huis)arts, specialist, tandarts of orthodontist bij de logopedist terecht.

Wat doet de logopedist bij aanmelding zonder verwijsbrief?

Als een cliënt zonder verwijsbrief bij de logopedist komt, vindt er een zogenaamde DTL-screening plaats. De hulpvraag van de cliënt is hierbij leidend. Tijdens deze screening van ongeveer 15 minuten bepaalt de logopedist of de cliënt met diens hulpvraag thuishoort bij de logopedist De logopedist heeft een signalerende functie en is alert op afwijkende symptomen, de zogenaamde ‘rode vlaggen’. Indien nodig informeert de logopedist de huisarts.

Hoe ziet een DTL-screening eruit?

De screening bestaat uit: de kennismaking; het bespreken van de hulpvraag van de cliënt; het toetsen van de hulpvraag op de aanwezigheid van afwijkende symptomen, de zogeheten ‘rode vlaggen’; het bespreken met de cliënt of de huisarts wel/niet geïnformeerd wordt over de uitkomsten van de DTL-screening; het geven van een advies door de logopedist m.b.t. wel of niet overgaan tot onderzoek en behandeling.

Kan elke logopedist de DTL-screening afnemen?

Nee. Alleen logopedisten die de noodzakelijke DTL-training hebben gevolgd, mogen een DTL-screening afnemen. Het is daarnaast aan te bevelen dat de DTL-screening afgenomen wordt door een ervaren logopedist: tijdens de DTL-screening bepaalt de logopedist immers of er sprake is van een voor de logopedist bekend of onbekend patroon.

Hoe gaat het verder na de DTL-screening?

De logopedist die de DTL-screening afgenomen heeft, is bij voorkeur ook de logopedist die de verdere logopedische behandeling gaat geven. Het kan echter zo zijn, dat het nodig is de eigenlijke behandeling over te dragen aan een andere logopedist die in een bepaald vakgebied gespecialiseerd is.

Wordt de DTL screening vergoed door de verzekering?

Nog niet alle verzekeringen vergoeden op dit moment de DTL screening. Elke verzekeraar heeft zijn eigen voorwaarden. Controleer vooraf of uw zorgverzekering een DTL screening vergoed. In onze logopediepraktijk werken er meerdere logopedistes die DTL gecertificeerd zijn. Het is dus binnen onze praktijk altijd mogelijk zonder verwijzing op consult te komen.