Loading...
spraakwater

Klachtenprocedure

Klachtenloket Paramedici


De klachten- en geschillenregeling Paramedici wordt uitgevoerd door het Klachtenloket Paramedici (KLP). Hiervoor is er een website www.klachtenloketparamedici.nl en een loket u als cliënt, wanneer u niet tevredenover de geboden paramedische zorg, terecht met vragen (030-3100929 tussen 09.00 – 12.30 uur / info@klachtenloketparamedici.nl). Daarnaast is een externe klachtenfunctionaris aangesteld en is een geschillencommissie gevormd. Deze bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, een ambtelijk secretaris, een cliëntvertegenwoordiger en een lid beroepsgenoot