Loading...
spraakwater

RT Spraakwater

Rebecca Ferwerda  volgde een master SEN Remedial Teacher. Zij ontving in september 2012 haar diploma.Zij is naast logopedist, professional in taalontwikkeling en communicatie voor kinderen, ook Remedial Teacher.

Spraakwater RT

"Wij bieden al jaren succesvol hulp  aan kinderen met lees en spellingproblemen. Aan de basis van hun lees- en spellingsproblemen ligt vaak een taalstoornis. Uit onderzoek is gebleken dat 75% van de kinderen die in groep 3 of 4 lees en of spellingsproblemen hebben in het verleden taal- en of spraakproblemen hebben gehad. Vaak hadden deze kinderen langer moeite met de uitspraak van bepaalde klanken, waren ze op de kleuterschool nooit zo goed in het hakken en plakken van woorden of rijmden ze niet uit zichzelf.  Misschien onthielden ze de namen van hun klasgenoten moeilijk, en was het opnoemen van kleuren tijdens verfwerkjes lastig. We zien deze kinderen dan ook geregeld terug na de Herfstsignalering in groep 3 of later in groep 4.

We maken verschil tussen kinderen met taal- spraakproblemen waarvan zij ook in schriftelijk taalgebruik problemen ondervinden en kinderen met een primair lees- en spellingsprobleem. De laatste groep valt buiten de vergoedingsregeling van de zorgverzekeraar. Vanaf september 2012 kunnen we ook aan deze doelgroep hulp bieden."