Loading...
spraakwater

Rebecca Ferwerda

Over Rebecca Ferwerda

 

Rebecca Ferwerda heeft logopediepraktijk Spraakwater in 2005 opgericht. Zij was hiervoor jaren werkzaam in het cluster 2 onderwijs. Ze werkte op de dr. F. Hogewind school in Rotterdam, een steunpuntschool voor kinderen met gedragsproblematiek en autisme en op de Bertha Muller school in Utrecht, een steunpuntschool voor dove en slechthorende kinderen.

"Al jaren geef ik met plezier leiding aan Spraakwater. Kwaliteit en vernieuwing sla ik hoog aan. Niet alleen vakinhoudelijke kwaliteit maar ook de kwaliteit van de mensen die bij Spraakwater werken. Belangrijk is dat zij naast uitstekende scholing vooral ook plezier hebben in hun werk, zichzelf willen uitdagen en zich blijven verbeteren.

Spraakwater is een professionele praktijk, om dit zo te houden volg ik de landelijke ontwikkelingen op de voet en ben hierbij ook zelf nauw betrokken. Ik heb vanuit de beroepsvereniging NVLF deelgenomen aan de Commissie Sociaal Economische Belangenbehartiging van de NVLF. Daar komen alle zaken aan de orde die te maken hebben met de sociaal-economische positie van logopedisten. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeldpassend onderwijs, arbeidsvoorwaarden en tarieven voor logopedie. In de werkgroep Kwaliteitstoets logopedie heb ik meegedacht aan de ontwikkeling van een audit instrument.

Maar boven alles blijf ik logopedist en is het behandelen van kinderen en het begeleiden van hun ouders met logopedische hulpvragen het belangrijkste deel van mijn dagelijkse werk. Ik zet mij 100% in om de communicatieve weerbaarheid van kinderen te verbeteren. Wanneer dit lukt geeft dit ontzettend veel voldoening."