Taal

Wat kunnen wij betekenen voor uw taalstoornis

Met taal kunnen we gedachten, wensen en informatie begrijpen en aan anderen overbrengen. Daarnaast hebben we taal nodig om te denken en om te leren. Met behulp van taal kunnen we plannen maken, problemen signaleren, redeneren, alternatieven bedenken, problemen oplossen, fantaseren en voorspellen. Het leren van taal is belangrijk voor een goede sociale, emotionele en intellectuele ontwikkeling. Kinderen met een vertraagde taalontwikkeling of taalstoornis kunnen moeite hebben met wat er gezegd wordt (taalbegrip), moeite hebben met het formuleren van kloppende zinnen (zinsontwikkeling), moeite hebben met het leren van nieuwe woorden of het juist inzetten van woorden (woordenschat) of ze vinden het moeilijk om een verhaal te vertellen (vertelvaardigheden). Ook kunnen er moeilijkheden zijn in de communicatievoorwaarden zoals het maken van oogcontact, op de beurt wachten of aandachtig luisteren. Om inzicht te krijgen in de taalontwikkeling van uw kind of leerling is er de SNEL-vragenlijst: https://www.kindentaal.nl/snel-test. Deze vragenlijst bestaat uit 14 vragen over mijlpalen die de lijn volgen van de normale taalontwikkeling en geeft aan of contact opnemen met een logopedist of jeugdarts raadzaam is.

Vestigingen:

Papiermolen 26, 3994DK Houten
Galerijmuur 51, 3991WX Houten

Email:

info@spraakwater.org

Telefoonummers:

Locatie Papiermolen: 030-6374527
Locatie Galerijmuur: 06-21424882