Onze medewerkers

Eva van Caspel

Ik ben Eva en ben vanaf maart 2011 als all-round logopedist verbonden aan logopediepraktijk Spraakwater. De grote diversiteit aan cliënten, hun leeftijden en hulpvragen, waar je als logopedist in de vrije vestiging mee te maken kan krijgen, spreken mij aan. Mijn doelstelling naast logopedische hulp bieden is dat kinderen gemotiveerd zijn om samen aan hun taal- of spraakontwikkeling te werken en met plezier naar logopedie te komen. Om die reden probeer ik de behandelingen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoeften en beleveniswereld van de kinderen. Ik ontwikkel ter ondersteuning hiervoor graag logopedische spelletjes met behulp van de computer. Per 1 april 2018 ben ik mede-eigenaar geworden van Logopediepraktijk Spraakwater.

Mieke de Wit

Ik ben Mieke de Wit. In juli 2011 ben ik als logopedist afgestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht. Tijdens en na mijn opleiding heb ik kennis en ervaring opgedaan in het behandelen van zowel kinderen als volwassenen. Ik heb affiniteit met beide doelgroepen en de afwisseling hiertussen maakt het werk voor mij leuk en uitdagend. Ik heb ervaring opgedaan in vrijgevestigde praktijken, binnen een ziekenhuis en binnen het verpleeghuis. Sinds oktober 2013 ben ik werkzaam bij logopediepraktijk Spraakwater op locatie de Galerijmuur. Ik volg diverse cursussen om mijn kennis te optimaliseren en zoveel mogelijk te kunnen aansluiten op de hulpvraag van de cliënt. Tijdens de behandeling probeer ik om een optimale ondersteuning te bieden, zodat de communicatie zo goed mogelijk verloopt. Het geeft mij voldoening als dit lukt. Per 1 april 2018 ben ik mede-eigenaar geworden van Logopediepraktijk Spraakwater.

Rebecca Ferwerda

Rebecca Ferwerda heeft logopediepraktijk Spraakwater in 2005 opgericht. Zij was hiervoor jaren werkzaam in het cluster 2 onderwijs. Ze werkte op de dr. F. Hogewind school in Rotterdam, een steunpuntschool voor kinderen met gedragsproblematiek en autisme en op de Bertha Muller school in Utrecht, een steunpuntschool voor dove en slechthorende kinderen. "Al jaren geef ik met plezier leiding aan Spraakwater. Kwaliteit en vernieuwing sla ik hoog aan. Niet alleen vakinhoudelijke kwaliteit maar ook de kwaliteit van de mensen die bij Spraakwater werken. Belangrijk is dat zij naast uitstekende scholing vooral ook plezier hebben in hun werk, zichzelf willen uitdagen en zich blijven verbeteren. Spraakwater is een professionele praktijk, om dit zo te houden volg ik de landelijke ontwikkelingen op de voet en ben hierbij ook zelf nauw betrokken. Ik heb vanuit de beroepsvereniging NVLF deelgenomen aan de Commissie Sociaal Economische Belangenbehartiging van de NVLF. Daar komen alle zaken aan de orde die te maken hebben met de sociaal-economische positie van logopedisten. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeldpassend onderwijs, arbeidsvoorwaarden en tarieven voor logopedie. In de werkgroep Kwaliteitstoets logopedie heb ik meegedacht aan de ontwikkeling van een audit instrument. Maar boven alles blijf ik logopedist en is het behandelen van kinderen en het begeleiden van hun ouders met logopedische hulpvragen het belangrijkste deel van mijn dagelijkse werk. Ik zet mij 100% in om de communicatieve weerbaarheid van kinderen te verbeteren. Wanneer dit lukt geeft dit ontzettend veel voldoening."

Liesbeth Zaaijer

Na lange tijd bij het Nederlands Jeugdinstituut gewerkt te hebben ben ik op latere leeftijd logopedist geworden. In oktober 2021 ben ik afgestudeerd aan Hogeschool Windesheim Almere. Hierna ben ik met veel plezier begonnen bij Spraakwater Logopediepraktijk. Ik behandel voornamelijk kinderen met taal-spraakproblemen, geef o.a. OMFT-therapie, maar ook volwassenen met slikproblemen kunnen bij mij terecht. In mijn vrije tijd zing ik in een koor en dat zorgt ervoor dat ik ook graag cliënten help met stemproblemen. Ik vind het een leuke uitdaging om altijd te zoeken naar de meest persoonlijke behandeling voor mijn cliënten.

IMG_5517
IMG_5465

Sofie Robers

Ik ben in juli 2021 afgestudeerd als logopedist aan Hogeschool Windesheim en kort daarna in dienst getreden bij Logopediepraktijk Spraakwater. Tijdens mijn opleiding heb ik verschillende stages gedaan, waaronder in een revalidatiecentrum, de vrije vestiging en het speciaal onderwijs. Uiteindelijk heb ik gekozen voor een baan in de vrije vestiging. De diversiteit aan cliënten maakt het een uitdagende en afwisselende werkplek. Ik behandel met name kinderen in de leeftijd van 2-12 jaar met een vertraagde, dan wel gestoorde taal- en/of spraakontwikkeling. In 2022 heb ik de cursus OMFT (oro-myofunctionele therapie) gevolgd, waardoor kinderen en jongeren met afwijkende mondgewoonten ook bij mij terecht kunnen. Mijn belangrijkste doel is dat een kind na een logopedische behandeling met zelfvertrouwen weer de deur uitgaat.

Vestigingen:

Papiermolen 26, 3994DK Houten
Galerijmuur 51, 3991WX Houten

Email:

info@spraakwater.org

Telefoonummers:

Locatie Papiermolen: 030-6374527
Locatie Galerijmuur: 06-21424882