Wat doen wij?

Stem

Stress, medicijnen, ziekte, overbelasting of verkeerd stemgebruik kunnen zorgen voor stemklachten. Stemklachten kunnen zich onder andere uiten in schor- of heesheid, wegvallen van de stem, een kriebelig gevoel in de keel of keelpijn.

Door gerichte houding- ademhaling- stem- en / of articulatie oefeningen te geven wordt er gewerkt aan een goede en ontspannen stemgeving.

Ervaart u de stemklachten langer dan 3 weken, neem dan een verwijsbrief van een arts mee naar het intake gesprek.

Auditieve vaardigheden

Verschil horen tussen klanken, het kunnen herkennen en benoemen van letters, woorden in stukjes hakken en klanken aan elkaar plakken tot een woord vallen onder “auditieve vaardigheden”. Deze auditieve vaardigheden zijn van belang om met succes deel te nemen aan het lees- en spellingsonderwijs in groep 3. Wij bieden begeleiding wanneer ouders of leerkrachten merken dat de auditieve vaardigheden in groep 2 of 3 onvoldoende beheerst worden.

Spelling

Een logopedische behandeling enkel gericht op spelling wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Spellingsproblemen gaan vaak samen met taalproblemen, achterlopende auditieve vaardigheden of moeite hebben met het onthouden of juist gebruiken van klanktekenkoppelingen waardoor werken aan spelling bij logopedie toch geïndiceerd kan zijn.

Een logopedist mag geen dyslexie diagnosticeren maar kan wel risicofactoren signaleren. Onze praktijk is in bezit van de Dyslexie Screenings Test. Deze test geeft aan hoe groot het risico van dyslexie bij een kind is.

Taal

Met taal kunnen we gedachten, wensen en informatie begrijpen en aan anderen overbrengen. Daarnaast hebben we taal nodig om te denken en om te leren. Met behulp van taal kunnen we plannen maken, problemen signaleren, redeneren, alternatieven bedenken, problemen oplossen, fantaseren en voorspellen. Het leren van taal is belangrijk voor een goede sociale, emotionele en intellectuele ontwikkeling.

Meertaligheid

Een kind is meertalig als het met meer dan één taal opgroeit. Kinderen komen alleen in aanmerking voor logopedische behandeling als er ook een achterstand is of als er opvallend heden zijn in de ontwikkeling van beide talen. Kinderen die alleen problemen ondervinden in de tweede taal (NT2), hebben geen recht op vergoeding van de zorgverzekeraar.

Autisme spectrum stoornis

Wij hebben ervaring in het behandelen van kinderen met autisme of aan autisme verwante contactstoornissen. Een deel van ons team heeft PRT (Pivotal Response Treatment) en Geef me de vijf certificaten in bezit.

Afwijkende mondgewoonten, oro-myofunctionele therapie

Duimen, mondademen en slikken met de tong tegen de tanden zijn voorbeelden van afwijkende mondgewoonten. Afwijkende mondgewoonten zorgen bijna altijd voor een afwijking van de stand van de tanden. Een beugel kan het gebit recht zetten, maar de oorzaak wordt met een beugel niet aangepakt. Waardoor zonder verandering na verwijdering van de beugel het gebit opnieuw verplaatst. Daarom werken wij voor, tijdens of na een orthodontiebehandeling voor een optimaal en blijvend resultaat aan het afleren van de afwijkende mondgewoonten en aan het herstellen van het evenwicht van de spieren in het mondgebied.